Inschrijven The Battle

Schrijf je online in

Het maximaal aantal inschrijvingen is inmiddels bereikt. Neem contact op met animatie@dorpsdag-hoevelaken.nl

Doe jij mee met een team aan de ‘The Battle’? Ook dit jaar zijn er weer leuke sportieve onderdelen om met elkaar de strijd aan te gaan!

Nog niet ingeschreven? Doe het dan snel via het inschrijfformulier!

Kosten: € 30,- Graag overmaken naar NL57 RABO 0372 9634 47 t.n.v. Stichting Dorpsdag Hoevelaken – o.v.v. The Battle – Team Naam

Spelregels

Om het evenement in goede banen te leiden en prettig te laten verlopen zijn er een aantal regels opgesteld. Tezamen vormen deze het reglement:

 1. Aan The Battle kunnen maximaal 15 teams meedoen.
  Elk team bestaat uit maximaal 8 en minimaal 6 deelnemers, waarvan één deelnemer de teamcaptain is.
 2. De teamcaptain is de persoon die het team opgeeft en is tevens contactpersoon voor de organisatie.
  De teamcaptain zorgt ervoor dat zijn team bij elk spel op tijd aanwezig is. De teamcaptain(of diens ouder) zorgt door ondertekening van het inschrijfformulier dat alle deelnemers binnen het team bekend zijn met het reglement.
  De organisatie van Dorpsdag Hoevelaken kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor het niet bekend zijn van dit reglement binnen het team.
 3. De minimale leeftijd om mee te doen aan de The Battle is 18 jaar.
 4. Per spel wordt aangegeven hoeveel teamleden er maximaal mee kunnen doen.
 5. Met uitzondering van zeer extreme weersomstandigheden gaat de The Battle gewoon door, dus ook als het regent.
  Indien nodig zal de organisatie het programma op de weersverwachtingen aanpassen.
 6. Deelname aan de The Battle geschiedt geheel op eigen risico. Op geen enkele wijze kan de organisatie aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke schade (zoals blessures), of schade door of aan anderen.
 7. De organisatie zal er alles aan doen om de spellen veilig te laten verlopen en zal zorgen voor EHBO op het The Battle/manifestatieterrein.
 8. Deelnemers dienen sportschoenen te dragen. Bepaalde spellen dienen op blote voeten afgelegd te worden.
  Voetbalschoenen, spikes, schoenen met stalen neuzen, kisten, klompen of andere soort schoenen die mogelijk gevaar kunnen opleveren voor andere deelnemers of de materialen kunnen beschadigen zijn niet toegestaan.
  De organisatie van de The Battle zal hierop controleren en zo nodig mensen hierop aanspreken.
 9. Glazen (ook plastic), flessen e.d. bij of op de spellen zijn niet toegestaan. Drank mag alleen buiten de spelgebieden genuttigd worden.
 10. Men moet rekening houden met spellen waar water een rol speelt. Een handdoek dan wel droge kleren, kan handig zijn. Er is geen gelegenheid tot douchen.
 11. Elk team dient er zelf voor te zorgen dat ze duidelijk herkenbaar zijn per team (bijvoorbeeld allemaal dezelfde t- shirts).
 12. Elk team dient zich op 27 augustus 2022 uiterlijk om 11.45 uur aan te melden voor The Battle. Om 12.15 uur zal begonnen worden met het voorstellen van de ploegen en start van The Battle.
 13. Voorafgaand aan de The Battle dient de captain zich te melden bij de organisatie.
 14. De The Battle begint om uiterlijk 12.15 uur. Als een team niet op tijd aanwezig is, kunnen ze niet deelnemen aan het eerste spel, en krijgen ze automatisch het minste aantal punten. Een team dat wel op tijd is voor het tweede spel kan vanaf dat spel instromen.
 15. De spellen duren ongeveer 8 minuten. Elk team heeft de verantwoordelijkheid tijdig aanwezig te zijn bij een spel.
  Tussen elke speelronde is er 3 minuten tijd ingelast om zich naar het volgende spel te verplaatsen.
  Indien een team te laat aanwezig is gaat dat van de eigen speltijd af.
 16. Bij aanmelding en na verwerking van de inschrijving krijgt iedere teamcaptain een programma met de uitleg van de spelonderdelen. Hierin zullen alle specifieke spelregels voor de verschillende spellen uitgelegd worden. Tevens zal voor elke spelronde het spel uitgelegd worden door de organisatie.
 17. De organisatie bepaalt de regels van de verschillende spelonderdelen. Hierover wordt niet gediscussieerd.
 18. Bij elk spel staan er wedstrijdleiders die er voor zorg dragen dat de spelregels van dat betreffende spel op de juiste manier nageleefd worden.
 19. Indien een team niet aanwezig is bij de uitreiking vervalt het team als prijswinnaar.
 20. Wanneer een spelonderdeel door technische gebreken of overmacht niet door alle ploegen kan worden gespeeld, komt het spelonderdeel voor iedereen te vervallen.
 21. Aanvullende informatie met o.a. de spelregels per onderdeel worden voorafgaand aan de Dorpsdag naar de teamcaptains gemaild.
 22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de The Battle Dorpsdag Hoevelaken.